Vælg en side

Der er ingen tvivl om, at vores sundhedsvæsen generelt set har oplevet en nedgang i de senere år. Flere og flere dårlige rapporter kommer til syne, og flere og flere lader deres klager gå næsten virale. Man kan gisne om, hvad årsagen til dette kan være – og ofte kommer emnet “besparelser i samfundet” hurtigt til overfladen. 

De senere år har digitaliseringen dog virkelig fået sin plads i vores samfund samt på arbejdsmarkedet – uanset hvilken branche man befinder sig i. Samtidig har denne udvikling vist sig at have mange fordele og specielt i forbindelse med produktionen, som de fleste af os ofte hører om! 

Dog har digitaliseringen også efterhånden fået en kæmpe indflydelse på sundhedsvæsnet. Nogle arbejdsopgaver inden for sundhedsvæsenet kan absolut ikke outsources til digitale redskaber, men nogle kan!

Den negative udvikling i sundhedsvæsenet

Man kan altid diskutere, om de samfundsmæssige besparelser, som bliver lavet, er de korrekte – og om disse besparelser bliver placeret i de rette sektorer. Uanset hvilken mening man er tilhænger af, kan vi alle blive enige om, at vores sundhedsvæsen har set bedre dage. 

Hvis vi tager jordemødrene og sygeplejerskerne som et eksempel, opleves disse jobs for tiden som meget utiltalende – og det er ikke uden grund. For eksempel blev sygeplejerskernes efterspørgsel efter økonomisk anerkendelse tilbage efter COVID pandemien afslået. Samtidig går langt flere jordmødre ned i tid end førhen, da de oplever stress på fødegangene og det er svært for den enkelte at følge med. 

Dette betyder også at de menneskelige ressourcer er langt fra tilstrækkelige, når en person har brug for behandling. Dette giver i sidste ende mange patienter en ubehagelig oplevelse, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, hvilket giver anledning til frustrationer fordi: “Mine skattepenge betaler for dette, så jeg altid kan få adgang til optimal behandling på et hospital eller ved min læge!”.

Hvordan kan digitaliseringen hjælpe sundhedsvæsenet? 

På samme måde som digitalisering af produktion har været med til at optimere mange virksomheders effektivitet, kan digitalisering altså også være med til at effektivisere vores sundhedsvæsen. 

Datasamling, rapportering, overvågning af enheder og lignende er essentielt for sundhedsvæsenet – og hvis dette fungerer optimalt, er der tidsbesparelser i vente i sundhedsvæsenet. Med en konstant udvikling af vores digitale midler, er der håb forude for en mere optimal digitalisering på disse områder. 

Samtidig er det vigtigt, at vi får udviklet en form for fri adgang til sundhedsdata! Hvis vi kan formå at minimere mængden af manuelt og administrativt arbejde i sundhedssektoren, vil der unægtelig være mere luft i økonomien. På den måde kan vi i sidste ende forbedre vilkårene for de mange danskere, som arbejder i sundhedssektoren samt de patienter, som betaler dyre skattepenge for at have et velfungerende sundhedsvæsen, som de problemfrit kan gøre brug af.