Om Snæbelen

Snæbelen er verdens mest sjældne laksefisk. Den er stærkt truet og derfor totalt fredet – det har både EU og Danmark taget ved hånden.

Snæbelfisken findes i øvrigt i Danmark.